Nikomu nevnucuji svůj způsob uvažování, přístup a názory, ale mnozí v nich jistě najdou četné inspirace pro svůj vlastní život. Já se nechávám inspirovat prakticky každý den a doslova jsem svůj mozek vytrénoval k tomu, aby za všemi vlivy, které na mne různě působí, hledal náměty, jež mohou zlepšit můj osobní i profesní život a posunout mne vpřed. Díky tomu přetékám nápady a aktivitou a nebojím se pouštět do nových výzev. Nemusím sjíždět divoké řeky ani jinak burcovat adrenalin v těle a mám přitom neustále pocit akčního života plného energie. I práce dokáže být vzrušující zábavou plná vášně...

Jan Kuthan, vášnivý podnikatel a spisovatel