Snažím se zlepšovat ve všem, co dělám. Naučilo mě to podnikání. Tam se nemůžete zastavit a musíte se zlepšovat, protože jinak Vás konkurence přeskočí a zákazníci na Vás zapomenou. Při tom jsem pochopil, že není možné pracovat jen na své práci, ale že je potřeba také pracovat na sobě samém. Pracuji tak i na sobě a stejně jako mě povznáší pokroky v podnikání, raduji se i ze svých osobních posunů. Můj blog je také o tom, jak jsem docílil toho, že se cítím dobře, že mě baví život včetně mé práce, že jsem dokázal minimalizovat stres a nedostatek času, s nímž tolik lidí tak usilovně zápasí. Já nezápasím, já se bavím!