Tag Archives: Sdružení obcí Sedlčanska

Zájmové Sdružení obcí Sedlčanska bylo založeno v roce 1995 a zahrnuje 23 obcí pravého břehu Vltavy (východní části okresu Příbram), se spojilo za účelem sociálního a ekonomického rozvoje přirozeného mikroregionu středního Povltaví. Pro funkčnost sdružení byly přijaty základní atributy jako jsou zakladatelská smlouva, statut, stanovy, registrace, jednací řád apod. Činnost sdružení je dosud směrována do hlavních problémových okruhů jako rozvoj ekonomického potenciálu a podnikatelských aktivit, problematika školství, zdravotnictví a sociální péče, rozvoj turismu a cestovního ruchu, ochrana a tvorba životního prostředí, doprava i dopravní obslužnost v regionu a rozvoj technické infrastruktury.

Vltava v proudu času

Svého času vydávalo Sdružení obcí Sedlčanska regionální kalendáře a pro rok 2006 bylo vybráno téma Vltavy. Fotografie pořizoval Martin Stecker a mým úkolem opět bylo napsat úvodní text a popisky k jeho snímkům. Téma jej nadchlo a lákal mě, abychom další společnou knihu udělali právě o Vltavě. (Příspěvek navazuje na článek o předchozí knize Sedlčanskem…
Více zde

Jak jsem se stal muzejníkem

Pamatuji si tu chvíli, jako by to bylo minulý týden. Pěkně v pracovním oblečení a s pracovními rukavicemi jsem napochodoval v pondělí 2. září 2002 na svou civilní službu. Začalo veliké stěhování muzejních sbírek sedlčanského muzea do nově opravené budovy staré radnice. (Příspěvek navazuje na článek Ještě jsem chytil poslední rok civilní služby) Sbírky byly…
Více zde