Tag Archives: Interview

Sto stran rozhovorů pro lidi, kteří nezapomněli číst

Mnoho novinových či časopiseckých článků je ovlivněno osobou autora daného příspěvku a jeho náhledu na danou problematiku. Čím méně tomu rozumí nebo čím větší chce vzbudit pozdvižení, tím horší výsledek. U klasického rozhovoru už není novinář tou hlavní osobou, která něco sděluje. Je to zpovídaná osoba. Pravda, novinář tvoří toto sdělení svými otázkami a pokud…
více zde