Vltava v proudu času

Autoři: Jan Kuthan (text), Martin Stecker (fotografie).

Publikace věnovaná zejména úseku řeky Vltavy od Žďákova k Živohošti obsahuje kolem 370 fotografií ze současnosti i minulosti. Autoři popisují proměny vltavských břehů a života na nich od časů našich pravěkých předků až po současnost. Nechybějí informace o výstavbě přehrad a rozvoji rekreace.

1. vydání: Náklad: 2000 výtisků, rozsah: 168 stran, grafická úprava: Martin Stecker, vydalo Městské muzeum Sedlčany, červenec 2006, ISBN 80-903679-1-7. Na vydání knihy finančně přispěly Povltavské mlékárny a Středočeský kraj.

2. vydání: Náklad: 3000 výtisků, rozsah: 168 stran, grafická úprava: Martin Stecker, vydal Jan Kuthan, březen 2007, ISBN 978-80-903878-0-5.

Na blogu je o knize zmíněno v článku Vltava v proudu času.

Zatím žádný komentář

Přidat komentář