Naučné stezky

Od června 2005 jsou na Jesenicku instalovány dvě naučné stezky, k nimž jsem psal texty a Martin Stecker je opět doplnil svými snímky a upravil graficky. Jedna vede od zdejšího kostela na Kalvárii a má pět zastavení. Dočteme se tu o historii kostela, křížové cesty i zajímavostech ze života faráře Antonína Lega. Druhá stezka vede ke zříceninám hradu Zvěřince. Zásluhu na realizaci obou má Sdružení obcí Sedlčanska, jež na ně získalo prostředky z Evropské unie (SROP) v rámci projektu Sedlčanskem na kole.

Zatím žádný komentář

Přidat komentář